Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přihlásit
home
  • Rodiče a žáci
  • Učitel
  • Ředitel
  • Soutěže a sport
  • Kontakty

Školská zařízení

Rychlé vyhledávání škol


Microsoft.SharePoint.SPException: Nelze najít zadaného uživatele nebo skupinu domény. ---> System.Security.Principal.IdentityNotMappedException: Some or all identity references could not be translated. at System.Security.Principal.NTAccount.Translate(IdentityReferenceCollection sourceAccounts, Type targetType, Boolean forceSuccess) at System.Security.Principal.NTAccount.Translate(Type targetType) at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPClaimProviderManager.GetProviderUserKey(String encodedSuffix) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.Administration.Claims.SPClaimProviderManager.GetProviderUserKey(String encodedSuffix) at Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility.GetFullUserKeyFromFullName(String fullName) at Microsoft.SharePoint.Utilities.SPUtility.GetBinaryUserId(String fullName) at Microsoft.SharePoint.Administration.SPAcl`1.Add(String principalName, String displayName, Byte[] securityIdentifier, T grantRightsMask, T denyRightsMask) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.BdcAccessControlList..ctor(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct, String settingId, Boolean fallback, BdcServiceApplicationProxy serviceProxy) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.BdcAccessControlList..ctor(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct, String settingId, BdcServiceApplicationProxy serviceProxy) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Infrastructure.BdcAccessControlList..ctor(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct, BdcServiceApplicationProxy serviceProxy) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.DataAccess.AccessControlListMaterializer.GetAccessControlListForObject(MetadataObjectStruct metadataObjectStruct) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.AccessControlledMetadataObject.Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.IAccessControlledMetadataObjectInternal.GetAccessControlListInternal() at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.DataClassRuntime.ExecuteInternal(IDataClass thisDataClass, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[]& overrideArgs) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.ExecuteInternal(IDataClass thisDataClass, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ILobSystem lobSystem, IMethodInstance methodInstanceToExecute, IMethod methodToExecute, IParameterCollection nonReturnParameters, Object[]& overrideArgs, IFilterCollection filters) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.ExecuteFiltered(IEntity this, IFilterCollection filterCollection, IMethodInstance methodInstanceToExecute, ILobSystemInstance lobSystemInstance) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityRuntime.b__3(IEntity e, IMethodInstance mi, IFilterCollection fc, ILobSystemInstance lsi) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.Runtime.EntityInstanceEnumeratorFactory.CreateEntityInstanceEnumerator(IEntity entity, IMethodInstance methodInstance, IFilterCollection filters, ILobSystemInstance lobSystemInstance, ExecutionCallBack executionCallBack) at Microsoft.SharePoint.BusinessData.MetadataModel.Static.Entity.FindFiltered(IFilterCollection filterCollection, String finderName, ILobSystemInstance lobSystemInstance) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetEntityInstanceEnumerator(XmlNode xnMethodAndFilters) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetFilteredEntityInstancesInternal(XmlDocument xdQueryView, Boolean fFormatDates, Boolean fUTCToLocal, String firstRowId, Boolean fBackwardsPaging, String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageRow, List`1& lstColumnNames, Dictionary`2& dictColumnsUsed, List`1& mapRowOrdering, List`1& lstEntityData) at Microsoft.SharePoint.SPListDataSource.GetFilteredEntityInstances(XmlDocument xdQueryView, Boolean fFormatDates, Boolean fUTCToLocal, String firstRowId, Boolean fBackwardsPaging, String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageRow, List`1& lstColumnNames, Dictionary`2& dictColumnsUsed, List`1& mapRowOrdering, List`1& lstEntityData) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureEntityDataViewAndOrdering(String& bdcidFirstRow, String& bdcidNextPageFirstRow) at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.EnsureListItemsData() at Microsoft.SharePoint.SPListItemCollection.get_Count() at QuickSearchSchool.VisualWebPart1.VisualWebPart1UserControl.Page_Load(Object sender, EventArgs e)
Nelze najít zadaného uživatele nebo skupinu domény.

ID korelace:64e7b950-5ceb-4ddc-8847-a688f7dfcf56

13.9.2021
5. ročník soutěže Technowizz
​Ústecká komunitní nadace ve spolupráci se společností AGC Automotive Czech (přední evropský...
Celá novinka >
7.9.2021
Výstavy středních škol 2021
V letošním roce se opět uskuteční tradiční výstavy středních škol. Konkrétně proběhnou v těchto...
Celá novinka >
30.8.2021
Projekt #jsemlaskavec
V letošním roce se uskuteční 5. ročník celorepublikového happeningu v rámci projektu #jsemlaskavec,...
Celá novinka >