Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přihlásit
home
  • Rodiče a žáci
  • Učitel
  • Ředitel
  • Soutěže a sport
  • Kontakty

RODIČ A ŽÁK

2.6.2020
Soutěž Mladí designéři 2020
Společnost ŠKODA AUTO pořádá 7. ročník soutěže s názvem "Mladí designéři". Jedná se o soutěž pro...
Celá novinka >
6.4.2020
Výtvarná soutěž - Zámecká karanténa
​Národní památkový ústav vyhlásil výtvarnou soutěž pro malé obdivovatele hradů a zámků s názvem...
Celá novinka >

Plážový volejbal   2018-2019 - krajské kolo

Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace

Místo a čas konání

Místo konání: Chodov, sportovní areál ( u fotbalového hřiště)
Datum od: 7.6.2019 9:00
Datum do: 7.6.2019 13:00
Doprava: Družstva startují na vlastní náklady
Přihlášky do: 5.6.2019 10:00

Propozice

Kola předmětových soutěží: KR AŠSK Karlovarského kraje
Organizátor: KR AŠSK Karlovarského kraje
Typ školy: SŠ a OG
Ředitel školy: Mgr. Bohuslav Peroutka
Kategorie soutěže: V.
Kategorie soutěží: V-studenti, ročník narození 2003-1999 -družstvo je složeno z žáků jedné školy -členové družstva musí odpovídat stupněm školy -členové družstva musí odpovídat ročníkem narození -žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věkové kategorii -neplatí
Pravidla: hraje se podle mezinárodních pravidel plážového volejbalu a soutěžního řádu AŠSK ČR
Prezence: 8:45 v místě konání akce při prezenci předají vedoucí družstev soupisku na předepsaném formuláři podepsanou ředitel a s razítkem školy 8:45-8:55 hodin-technická porada; 8:55 hodin-nástup družstev; 9:00-začátek prvního zápasu; 10 minut po skončení poslední
Soutěží: Řádně přihlášená družstva přes portál Karlovarského kraje, ve fKK první dvě družstva z OK KV, SO a CH z obou kategorií, Nepřihlášená družstva nebudou připuštěna k soutěži!!!
Startovné: členové AŠSK ČR neplatí; nečlenové AŠSK platí peněžní poukázkou nebo převodem z účtu na účet KR AŠSK číslo 1023018507/5500, 400 Kč za každé družstvo-útržek složenky předložit při prezenci
Postup: První družstvo z každé kategorie postupuje do finále MČR 18.6.2019.
Poznámka: Žáci nejsou pojištěni proti úrazům a krádežím. Družstva hrají v jednotných dresech

Kontakty

Kontaktní osoba: Mašek Vít
Mobil: 737600876
Email: masekvit@seznam.cz

Výsledky soutěžePořadí Jméno a přijmení Škola Výsledek
1 Střední škola logistická Dalovice, příspěvková organizace HOŠI
2 Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace HOŠI
3 Gymnázium Ostrov, příspěvková organizace HOŠI
4 Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace HOŠI
5 Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace HOŠI
6 Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace HOŠI
1 První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace DÍVKY
2 První české gymnázium v Karlových Varech, příspěvková organizace DÍVKY
3 Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace DÍVKY
4 Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace DÍVKY
5 Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace DÍVKY

2.6.2020
Soutěž Mladí designéři 2020
Společnost ŠKODA AUTO pořádá 7. ročník soutěže s názvem "Mladí designéři". Jedná se o soutěž pro...
Celá novinka >
6.4.2020
Výtvarná soutěž - Zámecká karanténa
​Národní památkový ústav vyhlásil výtvarnou soutěž pro malé obdivovatele hradů a zámků s názvem...
Celá novinka >
10.3.2020
Krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list
​Dne 17. 4. 2020 od 11.00 se v Bečovské botanické zahradě uskuteční krajské kolo přírodovědné...
Celá novinka >