Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přihlásit
home
  • Rodiče a žáci
  • Učitel
  • Ředitel
  • Soutěže a sport
  • Kontakty

RODIČ A ŽÁK

17.10.2022
Soutěžní on-line kvíz "Kraje pro bezpečný internet"
Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti a krizového řízení informují o vyhlášení 9. ročníku soutěžního...
Celá novinka >
14.10.2022
grantová výzva "To zvládneme"
​Nadace EP Corporate Group vyhlásila novou grantovou výzvu "To zvládneme", která je určena...
Celá novinka >

Basketbal  2022-2023 - krajské kolo

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Místo a čas konání

Místo konání: Hala Slávie Karlovy Vary-Drahovice MHD od Tržnice - 3. zastávka bus č. 3,15 směr Drahovice
Datum od: 14.12.2022 8:30
Datum do: 14.12.2022 13:30
Doprava: Se neproplácí.
Přihlášky do: 12.12.2022 10:00

Propozice

Organizátor: MŠMT ČR
Typ školy: SŠ a VG
Ředitel školy: RNDr. Jiří Neumann
Kategorie soutěže: V.
Kategorie soutěží: Kategorie V. studenti 1.-4. ročníku SŠ narození: 2007 - 2003 -družstvo je složeno z žáků jedné školy -členové družstva musí odpovídat stupněm školy -členové družstva musí odpovídat ročníkem narození -žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné vě
Pravidla: Dle pravidel ČBF a soutěžního řádu AŠSK.
Prezence: 8:30-8:45 hodin v den a místě konání soutěže-předat soupisku podepsanou ŘŠ s razítkem školy, průkazky ZP a OP všech hráčů. 8:45-8:55 hodin technická porada; 8:55 hodin nástup a zahájení 9:00-13:30 hodin turnaj, 13:45 hodin vyhlášení výsledků Zahájení
Soutěží: První dvě družstva z okresních kol KV, SO, CH Řádně přihlášená družstva přes portál Karlovarského kraje, nepřihlášená družstva nebudou připuštěna k soutěži !!!
Startovné: -členové AŠSK ČR neplatí -nečlenové AŠSK ČR platí peněžní poukázkou nebo bankovním převodem na účet KR AŠSK ČR KV číslo 1023018507/5500 za každé družstvo 400 Kč. -doklad o zaplacení předložit při prezenci
Postup: Kvalifikace nevypsána RF - brezen 2023
Poznámka: Pořadatel neručí za odložené věci. Povinnost hráčů se přezout-povinnost hrát v jednotném sportovním oblečení s čísly a čisté obuvi určené do sportovních hal a tělocvičen. Kouření v celém areálu zakázáno.Hráči mají zákaz před turnajem a během turnaje konzumaci alkoholických nápojů, návykových či dopingových látek. Při nedodržení zákazu budou pořadatelem vyloučeni ze soutěže.Hráči nejsou pojištěni proti úrazům a krádežím. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak.(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005, § 7, odst.2.).

Kontakty

Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Moučková
Mobil: 607544069
Email: miroslava.mouckova@seznam.cz

17.10.2022
Soutěžní on-line kvíz "Kraje pro bezpečný internet"
Karlovarský kraj, odbor bezpečnosti a krizového řízení informují o vyhlášení 9. ročníku soutěžního...
Celá novinka >
14.10.2022
grantová výzva "To zvládneme"
​Nadace EP Corporate Group vyhlásila novou grantovou výzvu "To zvládneme", která je určena...
Celá novinka >
3.10.2022
7. ročník Ekonomické olympiády
Institut ekonomického vzdělávání z.ú. pořádá 7. ročník ekonomické olympiády pro žáky základních a...
Celá novinka >