​Spolek you connected, z.s. vytvořil nové webové stránky www.internetembezpecne.cz se zaměřením na popis rizik a kybernetických hrozeb ve virtuálním prostředí. Jejich hlavním cílem je naučit děti a dospělé bezpečnému užívání internetu a dalších moderních technologií. Stránky poradí, co dělat v případě ohrožení a jak situaci řešit. Vše s cílem minimalizovat negativní následky neuváženého chování v online prostředí. Nové webové stránky jsou určeny především pro děti a mládež, dále pro jejich rodiče nebo též např. pro pěstouny, či seniory. Informace, jak ochránit děti na internetu mohou využít též pedagogové, psychologové či specialisté z oblasti prevence a sociálně právní ochrany dětí či odborníci z řad městské policie a Policie ČR.
 
Partnerem stránek je Krajská knihovna Karlovy Vary. Na výše uvedených webových stránkách naleznete i informace o nabízených kurzech pro veřejnost, jejichž realizaci finančně podpořil Karlovarský kraj.