​Pod záštitou hejtmanky Karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové Vildumetzové se dne 25. 10. 2018 uskuteční v Hotelu Thermal konference Internetem bezpečně 2018, jejímž cílem je seznámit veřejnost s aktuálními kybernetickými hrozbami. Hlavním organizátorem konference je karlovarský spolek you connected, jehož hlavní činností je vzdělávání uživatelů zaměřené na bezpečný pohyb v online prostředí.
 
Konference je rozdělena do dvou bloků. Dopolední blok je určen pro odbornou veřejnost (ředitele škol, pedagogy, preventisty na školách, zaměstnance OSPOD, psychology, vychovatele, pěstouny, aj.). Odpolední blok je pak určen široké veřejnosti (rodiče, mládež, senioři a další zájemci). Vstup je pro všechny účastníky zdarma.
 
Registrace na konferenci je přes web www.internetembezpecne.cz, kde je uveden i podrobný program konference.