​Ministerstvo vnitra vyhlásilo 15. ročník výtvarné soutěže Svět očima dětí 2018. Cílovou skupinou jsou děti ve věkovém rozpětí 5 - 16 let. Termín pro zaslání děl je do 18. května 2018.