​Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary společně s Karlovarským krajem vyhlásilo sportovně brannou soutěž žáků 8. - 9. ročníků základních škol Karlovarského kraje s názvem "Krušnohorská hlídka". Záštitu nad soutěží převzala hejtmanka Karlovarského kraje Mgr. Jana Mračková Vildumetzová.
 
Soutěž se uskuteční dne 17. 9. 2019 v Sokolově sportovní areál ISŠTE Sokolov + volnočasový areál Bohemia, („mokrá varianta“ – sportovní hala ISŠTE Sokolov – Jednoty 1788, Sokolov). Soutěž je určena pro 4 členná družstva (2 chlapci + 2 dívky).
 
Termín pro podání přihlášky je nejpozději do 10. 9. 2019 na e-mail: kvv.karlovyvary@army.cz. Doprava žáků a pedagogického doprovodu na akci a z akce do míst nástupu bude zajištěna zdarma pořadatelem. 
 
 
 
 
Kontakt: Ing. Stanislav Jambor, tel.: 354 222 358, e-mail: stanislav.jambor@kr-karlovarsky.cz
 
Kontakt za Armádu ČR: kpt. Ing. Vladimír Hanke, tel.: 724 605 007