​Dne 17. 4. 2020 od 11.00 se v Bečovské botanické zahradě uskuteční krajské kolo přírodovědné soutěže Zlatý list. Soutěž je určena pro 3 - 6 členné týmy a je rozdělena na dvě kategorie: mladší (3-6. ročníky + primy) a starší (sekunda - kvarta + 2. stupeň ZŠ). Přihlášky do soutěže jsou pod odkazem ZDE.