​Program RMUSP Romského vzdělávacího fondu nabízí stipendium pro romské vysokoškoláky pro akademický rok 2017/2018. O stipendium mohou žádat všichni romští vysokoškoláci, včetně studentů dálkového studia, ale i ti, kteří se teprve hlásí do prvního ročníku. Stipendium není omezeno věkem žadatele. Uzávěrka žádostí je 11. května 2017. Více informací na webu www.romskastipendia.cz.