Na celostátním finále studentské soutěže „Kvíz Plus“ se Karlovarský kraj umístil na třetím místě
 
V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet („KPBI“) se dne 6. 2. 2018 konalo ve Středočeském kraji celostátní finále studentské soutěže „Kvíz Plus“.
Na prvním místě se umístil Matěj Brož z Plzeňského kraje, druhé místo obsadil Matěj Souček ze Středočeského kraje a Jakub Mahr, reprezentant Karlovarského kraje, se umístil na místě třetím.
Vítězové soutěže obdrželi hodnotné ceny z rukou radního Středočeského kraje Martina Hermana a Václava Koudeleho, zástupce firmy Microsoft, která je významným partnerem projektu.
 
Na soutěž nejúspěšnějších studentů z jednotlivých krajů navázala celodenní konference „Kraje pro bezpečný internet“, jejímž cílem bylo upozornit na hrozby související s užíváním internetu dnešní doby, kdy je kybernetická kriminalita na vzestupu.
Na konferenci byly nově představeny videospoty týkající se bezpečného užívání internetu pro cílovou skupinu dětí ve věku 11-15 let.
Z řady vystupujících, po úvodním slovu Martina Hermana a Michala Barboříka (ředitel Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR), zazněly příspěvky týkající se samotného projektu „KPBI“ (Mgr. K. Jiráková, Kraj Vysočina), činnosti linky STOPonline.cz (V. Mikušová, CZ.NIC), výuky kybernetické bezpečnosti na středních školách (L. Pelikán, P. Jedličková, Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti), projektu „Say no“ (J. Vinčálek, R. Randáková, Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV) aj.
 
Projekt „KPBI“ se prvořadě zabývá prevencí kybernetické kriminality, minimalizací rizik spojených s užíváním informačních a komunikačních technologií a zvýšením celkového povědomí o online bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na žáky základních a studenty středních škol, pedagogy, rodiče, sociální pracovníky, policisty nebo seniory.
Do projektu „KPBI“ jsou v současné době zapojeny všechny regiony z České republiky.
 
V rámci Karlovarského kraje je projekt koordinován Odborem bezpečnosti a krizového řízení Krajského úřadu Karlovarského kraje.
 
Více informací a podrobností o aktivitách viz www.kpbi.cz.
 
Celostátní finále studentské soutěže „Kvíz Plus“
Soutez_Kviz_1.jpg

Vítězové celostátního finále soutěže „Kvíz Plus“
(1. místo Matěj Brož Plzeňský kraj – vpravo)
(2. místo Matěj souček Středočeský kraj – vlevo)
(3. místo Jakub Mahr Karlovarský kraj - uprostřed)
Soutez_Kviz_2.jpg