​Dne 10. listopadu 2017 pořádá 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy den otevřených dveří, a to v budově na nábřeží J. Palacha 20, Karlovy Vary. Cílem je seznámit veřejnost s připravovaným otevřením univerzitního studia v Karlových Varech. Pokud tento termín nestihnete, tak další jsou v termínech 8. 12., 12. 1. 2018 a 9. 2. 2018.