​Svět Knihy, s.r.o. vyhlašuje v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou literární soutěž na téma Paměť a vzpomínky aneb Skutečný příběh, který mě zaujal. Soutěž má tři věkové kategorie:
1) první stupeň ZŠ
2) druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
3) střední školy
 
Uzávěrka soutěže je 29. 3. 2019