Odborná společnost praktických dětských lékařů při České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z.s. vydala "Doporučený postup k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19". Postup je určen pro školy a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte.