​Nadační fond Zlatý oříšek vyhlásil 22. ročník soutěže Zlatý oříšek. Soutěž Zlatý oříšek je určena všem talentovaným a šikovným dětem a jejím posláním je ukázat na konkrétních příkladech, že má smysl intenzivně studovat a o něco smysluplného se snažit. Laureátem se může stát každý chlapec nebo děvče od 6 do 14 let, ale také kolektiv dětí s nejstarším členem mladším 15 let, který v daném roce vytvoří nebo učiní něco mimořádného - třeba v boji proti koronaviru, nebo jakýkoli úspěch či cokoliv jiného v kterémkoliv oboru.
 
Soutěž Zlatý oříšek nemá kategorie. Záměrně vedle sebe stavíme úspěšné děti z nejrůznějších oborů, např. umění, sportu, ekologie, mineralogie, fyziky, v jazykových schopnostech a dovednostech, v chovatelství, literatuře, pomoc druhým atd.
 
Uzávěrka přihlášek letošního ročníku Zlatého oříšku je 15. října 2020. Více informací na www.zlatyorisek.cz.