​Česká společnost rostlinolékařská, z.s. vyhlásila 6. ročník soutěže "Rostlinolékařská profese - obor budoucnosti" v rámci projektu Rostlinolékařství do škol. Soutěž je určena pro žáky 2. a 3. ročníků středních škol s maturitními předměty: agropodnikání, ekologie a životní prostředí, ochrana rostlin, rostlinolékařství, vinohradnictví a zahradnictví a pro gymnázia s přírodovědným zaměřením. Termín pro přihlášení je do 28. 2. 2022.