​Vláda Japonska vyhlásila dva stipendijní programy pro absolventy středních škol. O stipendia pro rok 2022 se mohou ucházet i žáci posledních ročníků středních škol.
 
První stipendijní program „Undegraduate Students Scholarship“ umožňuje absolvování bakalářského studia v Japonska a ročního přípravného kurzu (resp. magisterského studia v oborech, v nichž není studium děleno na dva cykly, tj. v případě studia lékařských oborů a farmacie).
 
Druhý stipendijní program „Specialized Training College Students Scholarship“ umožňuje absolvování tříletého vyššího odborného vzdělávání v řadě oborů včetně tradičních, které jsou spjaty s japonskou kulturou, a ročního přípravného kurzu.
 
Základní informace o obou typech stipendií a postupu podání žádosti naleznou zájemci zde.
 
Žádosti se předkládají prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a veškerá požadovaná dokumentace musí být doručena MŠMT do 31. 5. 2021. Písemné testy, které jsou povinné a uspořádá je Velvyslanectví Japonska v Praze, proběhnou v červnu. Na pohovory budou velvyslanectvím pozváni pouze ti, kteří úspěšně projdou písemnými testy.  
 
Podrobné informace o podmínkách stipendií a odkaz na formuláře ke stažení naleznou zájemci na webu Japonského informačního a kulturního centra, které je součástí Velvyslanectví Japonska v Praze.