​Nadace Open Society Fund (OCF) nabízí stipendia pro romské vysokoškolské studenty a studentky. Žádat o stipendia mohou romští studenti a studentky do 26 let. Studovat pak mohou bakalářské i magisterské studium na státem akreditované vysoké škole. Spolu se stipendiem získává úspěšný stipendista či stipendistka také mentora, který mu bude pomáhat po dobu čerpání stipendia s osobním rozvojem. Stipendijní program zahrnuje např. také povinnou pracovní stáž, povinnou dobrovolnickou službu v neziskové organizaci či kurz cizího jazyka.
 
Uzávěrka příjmu přihlášek je  8. dubna 2019. Více informací najdete na webu.