​Vláda Japonska nabízí absolventům středních škol v České republice nový typ stipendia tzv. Specialized Training College Scholarships. Stipendia s nástupem v dubnu 2021 jsou určena k absolvování uceleného prakticky zaměřeného vyššího odborného vzdělávání v Japonsku. Ucházet se o ně mohou v tomto roce rovněž žáci a žákyně posledních ročníků středních škol. Základní popis programu a informace o uzávěrce a způsobu podání žádosti jsou k dispozici ZDE. Přihlášky musí jednotliví zájemci/zájemkyně doručit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy do 26. 6. 2020. Podrobné informace o stipendiu včetně požadavků kladených plátcem stipendia na uchazeče/uchazečky jsou zveřejněny v anglickém jazyce ZDE.