Vzdělávání cizinců podle § 20 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 10 odst. 1 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů.
 
Národní institut pro další vzdělávání vytvořil nový web na podporu pedagogických pracovníků vzdělávajících děti/žáky - cizince - http://cizinci.nidv.cz/.
 
Seznam škol zabezpečujících vzdělávání cizinců dle výše uvedené legislativy
 
škola
ředitel
telefon
e-mail
ZŠ Aš, Kamenná 152
Mgr. Eva Horáčková
354 525 996
ZŠ Cheb, Májová 14
Mgr. Bohumil Jecha
354 422 632
ZŠ M. Lázně, 
Školní náměstí 472
PaedDr. Alena Hálová
354 624 654
ZŠ jazyků Karlovy Vary
Mgr. Jiří Burian
353 223 408
ZŠ Ostrov, Májová 997
Mgr. Rudolf Radoň
351 124 821
ZŠ Kraslice, Dukelská 1122
Mgr. Josef Vlček
352 686 866
ZŠ Sokolov, Pionýrů 1614
Mgr. Petr Krejčí
352 623 616