Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Přihlásit
home
  • Rodiče a žáci
  • Učitel
  • Ředitel
  • Soutěže a sport
  • Kontakty

Basketbal  2021-2022 - krajské kolo

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Místo a čas konání

Místo konání: Hala Slávie Karlovy Vary-Drahovice, 3. zastávka od Tržnice MHD - Tržnice- 3. zastávka 3,15 smêr Drahovice
Datum od: 10.12.2021 8:30
Datum do: 10.12.2021 12:30
Doprava: Se neproplácí.
Přihlášky do: 6.12.2021 10:00

Propozice

Organizátor: MŠMT
Typ školy: SŠ a OG
Ředitel školy: RNDr. Jiří Neumann
Kategorie soutěže: V.
Kategorie soutěží: Kategorie V. studenti 1.-4. ročníku SŠ narození:2006 - 2002 -družstvo je složeno z žáků jedné školy -členové družstva musí odpovídat stupněm školy -členové družstva musí odpovídat ročníkem narození -žák smí v daném školním roce startovat pouze v jedné věk
Pravidla: Dle pravidel ČBF a soutěžního řádu AŠSK.
Prezence: 8:30-8:45 hodin v den a místě konání soutěže-předat soupisku podepsanou ŘŠ s razítkem školy, průkazky ZP a OP všech hráčů. 8:45-8:55 hodin technická porada; 8:55 hodin nástup a zahájení 9:00-12:30 hodin turnaj, 12:45 hodin vyhlášení výsledků Zahájení
Soutěží: První dvě družstva z okresních kol KV, SO, CH Řádně přihlášená družstva přes portál Karlovarského kraje, nepřihlášená družstva nebudou připuštěna k soutěži !!!
Startovné: -členové AŠSK ČR neplatí -nečlenové AŠSK ČR platí peněžní poukázkou nebo bankovním převodem na účet KR AŠSK ČR KV číslo 1023018507/5500 za každé družstvo 400 Kč. -doklad o zaplacení předložit při prezenci
Postup: Kvalifikace: neurčeno RF: neurčeno
Poznámka: Pořadatel neručí za odložené věci. Povinnost hráčů se přezout-povinnost hrát v jednotném sportovním oblečení s čísly a čisté obuvi určené do sportovních hal a tělocvičen. Kouření v celém areálu zakázáno.Hráči mají zákaz před turnajem a během turnaje konzumaci alkoholických nápojů, návykových či dopingových látek. Při nedodržení zákazu budou pořadatelem vyloučeni ze soutěže.Hráči nejsou pojištěni proti úrazům a krádežím. Dozor nad žáky zajišťuje v plném rozsahu po celou dobu vysílající škola, pokud se se zákonným zástupcem nedohodne jinak.(Vyhláška MŠMT ČR č.55/2005, § 7, odst.2.).

Kontakty

Kontaktní osoba: Moučková Miroslava
Mobil: 607544069
Email: miroslava.mouckova@seznam.cz