​Národní pedagogický institut ČR připravil pro učitele 1. stupně základních škol prezenční setkání s názvem DIGI roadshow. Akce proběhne dne 21. 3. 2023 od 14.00 na krajském pracovišti Národního pedagogického institutu v Karlových Varech. Cílem této prezentace je usnadnit učitelům přejít na povinné revize ve vzdělávání, týkající se nové informatiky a zavádění digitálních kompetencí téměř ve všech předmětech.
Anotace prezentace:
Národní pedagogický institut ČR organizuje další DIGI roadshow s cílem podpořit školy při zavádění nové informatiky a digitálních kompetencí. Akce proběhne prezenčně souběžně na všech jednotlivých krajských pracovištích NPI 21. března 2023. Březnová DIGI roadshow umožní ověřit si přípravu na výuku podle upraveného ŠVP, účastníci si na vlastní kůži vyzkouší zajímavé aktivity do hodin informatiky i aktivity pro rozvoj digitálních kompetencí žáků. Na setkáních se otevře prostor pro diskuzi s ostatními učiteli 1. stupně v daném kraji, kteří už mají první kroky za sebou, i s našimi krajskými odborníky (lektory, krajským ICT metodikem, IT guru, konzultantem ŠVP). V úvodu Vás se svým pohledem a zkušenostmi seznámí pan prof. Ivan Kalaš. Na konci pak bude příležitost sdílet zkušenosti, problémy a závěry diskuzí. Stejně jako další podpora NPI ČR v tzv. malých revizích je i tato akce zdarma.