Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze nabízí dva nové akreditované kurzy v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

1) Moderní kontaktní tělesná výchova

Absolvent tohoto kurzu bude schopen dále rozvinout a obohatit své hodiny tělesné výchovy o kontaktní silová cvičení a naučí se je správně metodicky zařazovat do výuky.

Datum a místo konání: 3. října 2021, Praha 6 – UK FTVS

Jednodenní kurz určený nejen pro učitele TV a trenéry sportovních škol.

Více info a přihlášení: ZDE

2) Základy osobní bezpečnosti pedagogických pracovníků a možnosti řešení sebeobranných situací

Účastníci kurzu se seznámí se zásadami sebeobrany a naučí se řešit konkrétní sebeobranné situace.

Datum a místo konání: 19. září 2021, Praha 6 – UK FTVS

Jednodenní kurz určený nejen pro pedagogické pracovníky.

Více info a přihlášení: ZDE

Po skončení každého kurzu dostane účastník osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Pro další informace pište na email cadova@ftvs.cuni.cz.​