Fullbrightova komise otevřela nový vzdělávací program "Fullbright Teaching Eccellence and Achievement Program" ​pro učitele středních škol. Jedná se o šestitýdenní pobyt v USA. Hlavním bodem programu je mediální gramotnost. Pobyt je plně hrazený, škola musí za vyslaného učitele zajistit suplování. Součástí programu je i praktikum v tandemu s americkým učitelem.