​Dům dětí a mládeže Uherský Brod a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace pořádá závěrečnou konferenci v rámci projektu "Zvyšování kompetencí žáků středních škol bez maturitní zkoušky". Akce se uskuteční v Přerově v termínu 20. - 21. 9. 2019. Konference je zdarma. Pořadatel hradí i cestovní náklady. Uzávěrka přihlášek je 10. 9. 2019.