​Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni vydala CZV_2018_ZCU_Plzen.pdfkatalog kurzů celoživotního vzdělávání pro akademický rok 2018/2019.