Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary organizuje ve spolupráci s Krajským vzdělávacím centrem školení pro pedagogy základních a středních škol s názvem „Příprava občanů k obraně státu (POKOS)“. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v programu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Školení je zdarma.
Termín školení: 7. 11. 2019.
Doba školení: 09:00 – 13:00 hod.
Lektoři: pplk. Ing. Karol Paál, kpt. Ing. Vladimír Hanke
Místo konání: Krajské vzdělávací centrum Sokolov (budova gymnázia, Husitská 2053, Sokolov)
Kapacita školení: 20 osob
 
Přihlášky na školení zasílejte prosím do  31. 10. 2019  s uvedením adresy školy, titulu, jména, příjmení, data narození pedagoga, kontaktu (e-mail, telefon); na adresu kvv.karlovyvary@army.cz.
 
Kontaktní osoby za Krajské vojenské velitelství: pplk. Ing. Karol Paál, tel. 973 349 403 a kpt. Ing. Vladimír Hanke, tel. 973 349 476