Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary pořádá dne 25. 10. 2023 od 9.00 do 13.00 v prostorách Krajského vojenské velitelství Karlovy Vary, Počernická 553/2 (vchod z ulice Rohová 5) již tradiční školení pro POKOS (příprava občanů k obraně státu). Školení je určeno pedagogickým pracovníkům základních a středních škol a je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Obsah školení zahrnuje v první části seznámení s POKOS jako obecným pojmem, jeho zákonným zakotvením, principy a možnostmi jeho aplikace. Druhá část se věnuje konkrétním tématům POKOS, jako např. oblasti bezpečnosti státu, branné povinnosti apod. Více informací včetně způsobu registrace naleznete v přiložené pozvánce.