​Státní zdravotní ústav pořádá seminář pro pedagogy mateřských a základních škol na téma "Prevence úrazů a otrav u dětí a dospívajících". Seminář je akreditován v systému DVPP a uskuteční se dne 9. 10. 2018 od 9.30 v prostorách Státního zdravotního ústavu, Šrobárova 48, Praha 10 (budova 23, místnost č. 5 - přízemí) . Účastnický poplatek je 450 Kč. Přihlášku je nutné zaslat do 2. 10. 2018 na e-mail: sevcikova@szu.cz