​Společnost Junior Achievement, o.p.s pořádá dne 22. 1. 2019 v Paláci Adria (Jungmannova 36/31, Praha 1) akreditované školení na téma "Výchova k podnikavosti na SŠ". Školení je v ceně 1.900 Kč a lze jej hradit ze šablon. Uzávěrka přihlášek je týden před akcí.