​Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo Standard studia pedagogických věd k získání kvalifikace učitele 2. stupně základních škol a středních škol (tzv. doplňující pedagogické studium - DPS). Tato alternativní vzdělávací cesta je určena zejména absolventům vysokoškolských neučitelských „oborových“ programů.