Katedra environmentálních studii Fakulty sociálních studií při Masarykově univerzitě v Brně spoluorganizuje 11. Světový kongres environmentální výchovy. Akce proběhne v Praze a na dalších místech České republiky od 14. do 18. března 2022. Hlavním tématem kongresu je Budování mostů v době klimatické nouze. Na kongresu vystoupí významné osobnosti akademického světa i světa praktické environmentální výchovy.