​Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra preprimární a primární pedagogiky, Asociace předškolní výchovy a pražská pobočka České pedagogické společnosti pořádají odborné setkání s MUDr. Františkem Koukolíkem, DrSc., které se uskuteční online dne 14. 1. 2022 od 13.00. Registrace je nutná do 13. 1. 2022 do 12.00 prostřednictvím odkazu ZDE.