Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem pořádá ve dnech 24. - 25. 6. 2022 v Plzni česko-německý seminář pro předškolní pedagogy s názvem "Kde začíná demokracie?". Bližší informace v pozvánce níže. Termín pro přihlášení na seminář je do 8. 5. 2022.