Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže (TANDEM) pořádá kontaktní online seminář pro učitele mateřských škol, středních pedagogických škol a vyšších odborných škol pedagogického a sociálního zaměření s cílem navázat partnerství s institucí podobného zaměření v Německu. Seminář se uskuteční 3. 2. 2022 v 18.00 - 20.00 na platformě DINA.international. Termín pro přihlášení​ je do 24. 1. 2022 přes elektronický formulář.