​Pro učitele německého jazyka ze základních, středních a vyšších odborných škol se nabízí možnost účasti na seminářích a hospitačních stážích v Německu. Níže uvádíme termíny pro přihlášení na jednotlivé akce. Další informace naleznete na stránkách Domu zahraniční spolupráce.
 
15.3.2019 – Mezinárodní seminář v Míšni-Siebeneichenu pro učitele na gymnáziích
15.3.2019 – Hospitační stáže na bavorských školách pro učitele na ZŠ, gymnáziích, SOU, SŠ a VOŠ
29.3.2019 – Mezinárodní seminář v Gars am Inn pro učitele na ZŠ, gymnáziích, SOU, SŠ a VOŠ