​Veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D. vydala Doporučení k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu k povinné školní docházce. Doporučení je určeno ředitelkám a ředitelům základních škol, krajským úřadům, České školní inspekci, představitelům samospráv a široké veřejnosti (zejména rodičům budoucích prvňáčků).

Doporuceni_povin_skol_dochazka.pdfText doporučení

Priloha_pomucka.pdfPříloha

V případě dotazů se obraťte na pracovnice veřejné ochránkyně práv Mgr. Barboru Němcovou (tel.: 542 542 310, e-mail: barbora.nemcova@ochrance.cz) nebo Mgr. Veroniku Bazalovou (tel.: 542 542 254, e-mail: bazalovav@ochrance.cz).